Paziņojums par SIA JUNGE juridiskās adreses maiņu

Informējam visus savus klientus un sadarbības partnerus par SIA JUNGE juridiskās adreses maiņu.
Mūsu juridiskā adrese ir mainīta no Lenču ielas 44c-3, Cēsīs uz Dārza iela 16, Madona, Madonas novads, LV-4801 pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.