Paziņojums par SIA JUNGE juridiskās adreses maiņu

Informējam visus savus klientus un sadarbības partnerus par SIA JUNGE juridiskās adreses maiņu.
Mūsu juridiskā adrese ir mainīta no Dārza iela 16, Madonā uz Smilšu iela 1, Madonā, Madonas novads, LV-4801 pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.